Tabela opłat uczestnictwa w 22. Zjeździe PTO

Rodzaj uczestnika

Wczesna rejestracja

do 30.06.2019 r.

Późna rejestracja
 od 1.07.2019 r.

Członkowie PTO

900 PLN

1200 PLN

Członkowie PTO w trakcie specjalizacji

700 PLN

1000 PLN

Członkowie PTO po 65 r. życia

700 PLN

1000 PLN

Osoby nie będące członkami

1100 PLN

1400 PLN

Osoby specjalizujące się niebędące członkami PTO

900 PLN

1200 PLN

Kurs Przedzjazdowy I

750 PLN

 850 PLN

Kurs Przedzjazdowy II

750 PLN

 850 PLN

Kurs Pozjazdowy I

750 PLN

 850 PLN

Kurs Pozjazdowy II

750 PLN

 850 PLN

Członek PTO nie biorący udziału z Zjeździe

1500 PLN

1500 PLN

Osoba nie biorąca udziału w Zjeździe

1700 PLN

1700 PLN

 

  • Zarejestruj się na zjazd pto