DATA MIEJSCE CZAS TRWANIA
NIEDZIELA 15.09 CENTRUM KONGRESOWE ICE, UL. MARII KONOPNICKIEJ 17, 30-302 KRAKÓW 9:00-17:00

Alberto Canabez Berthet (Hiszpania)

Dr. Alberto Canabez

Dr Alberto Canabez Berthet jest specjalistą ortodontą z wieloletnim stażem. Ukończył studia na Uniwersytecie w Urugwaju (1990). Dyplom ukończenia kursu ortodoncji i okluzji czynnościowej Fundacji Roth-Williams uzyskał w 2002 roku. 

Prowadzi prywatną praktykę w Barcelonie ukierunkowaną na ortodoncję od 1996 roku, a pod nową nazwą Den Clinica Dental ( www.clinicasden.com ) od 2008 r. W latach 2001-2003 ściśle współpracował z Dr Domingo-Martinem w jego Klinice Ortodontycznej.
W programie UDCA Szpitala im. Platona w Barcelonie był osobą odpowiedzialną za opiekę stomatologiczną (2004-2008). 

Jest profesorem wykładającym w 2-letnim programie ortodontycznym FACE Roth- Williams w Hiszpanii, Romanii, Turcji, Moskwie, Polsce oraz Chinach. 

Współzałożyciel i członek Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego FACE.

 Aktywny członek Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Ortodontycznego Roth-Willams. Honorowy członek Akademii Dawsona. 

Filozofia FACE w planowaniu leczenia oraz mechanika leczenia wg FACE 

Obecne podejście ortodontyczne musi zostać uzupełnione o dodatkową ocenę innych specjalności takich jak periodontologia, protetyka i chirurgia. W planowaniu leczenia ortodontycznego pojawiać się mogą następujące pytania: Jak osiągnąć idealny efekt? Czy możemy zapewnić pacjentowi długoterminowy rezultat? Jak komunikować się z innymi członkami naszego wielospecjalistycznego zespołu? I w końcu, jak przedstawić nasz plan leczenia pacjentowi? Osobiście, swoje leczenie opieram nie tylko na protokole i technice leczenia, ale na konkretnych i ambitnych celach leczenia. Odpowiedzi na te, jak i wiele innych pytań znajdziemy i omówimy podczas naszego przedzjazdowego kursu. 

 • Leczenie interdyscyplinarne krok po kroku 
 • Znaczenie stawu skroniowo-żuchwowego i mechaniki leczenia wg filozofii FACE
 • Diagnoza kliniczna i radiologiczna stawów SSŻ i ich relacja DO czynników okluzyjnych
 • Mechanika leczenia w uzębieniu stałym 
 • Sekwencja leczenia i sekwencja łuków ortodontycznych
 • Zakotwienie: koncepcja i planowanie
 • Korekta wymiaru poprzecznego i jej wpływ na wymiar pionowy
 • Kontrola wymiaru pionowego: nakłady okluzyjne w relacji centralnej
 • Zastosowanie zakotwienia szkieletowego: miniśruby oraz płytki kortykalne
 • Ortodoncja a protetyka
 • Kortykotomia: założenia i wskazania 
 • Ortodoncja a chirurgia ortognatyczna
 • Zarejestruj się na zjazd pto