Zgłoszenia

Komitet naukowy serdecznie zaprasza autorów do zgłaszania swoich prac badawczych w sesji ustnej i plakatowej. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zgłoszeń.

Abstrakt powinien zawierać nie więcej niż 2000 znaków (łącznie ze spacjami). Tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe muszą zostać przedstawione w języku polskim i angielskim. Sugerowana wielkość plakatu: format A0 ( 841 mm x 1189 mm)

Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmują decyzję o:

 • kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej
 • kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu
 • nieprzyjęciu pracy do udziału w Zjeździe

 • UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów

  W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:

 • zgodność tematyki pracy z problematyką Zjazdu
 • poprawność metodologiczną
 • oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników
 • wartość poznawcza pracy
 • przydatność praktyczna uzyskanych wyników
 • Wszystkie zakwalifikowane abstrakty zostaną opublikowane w Książce Abstraktów.

  Przysyłając swój abstrakt wyrażasz zgodę na jego publikację w materiałach zjazdowych.

  Termin nadsyłania prac: PATRZ WAŻNE DATY

  Typ sesji*
  Tytuł pracy w j. polskim
  Tytuł pracy w j. angielskim

  Autor / Autorzy:

  Imię autora:
  Nazwisko autora:
  e-mail autora:
  Instytucja / afiliacja*
  Dodaj Autora
  Wybierz autora prezentującego:
  • Wybierz opcje...
  • Autor 1
  • Autor 2
  • Autor 3
  • Autor 4
  • Autor 5
  Kontakt alternatywny/telefon kontaktowy

  Treść:

  Streszczenie  w j. polskim* (Wprowadzenie i cel badania, metody, wyniki, wnioski)
  Streszczenie  w j. angielskim*
  Słowa kluczowe w j. polskim
  Słowa kluczowe w j. angielskim
  Komentarze / Uwagi: